WKRA sprzedana

WKRA sprzedana
28 grudnia 2007 r. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zawarły umowę sprzedaży 100% akcji WKRA S.A. na rzecz WKRA Managment S.A. Wartość transakcji to 225 tys. zł. WSiP nabyły również od WKRY S.A. prawa do wieczystego użytkowania gruntów i własność budynku na nieruchomości gruntowej w kwocie 12,8 mln zł. Zapłata za wszystkie ww prawa nastąpiła na zasadzie potrącenia z kwoty pożyczki jaką WKRA S.A. zaciągnęła od WSIP S.A. w 2005 roku w wysokości 15,66 mln zł.
 
Transakcja kończy trwający od listopada 2006 roku proces restrukturyzacji WKRA – jednego z największych dystrybutorów podręczników oraz książek okołoedukacyjnych w Polsce.

W strategii restrukturyzacji Zarząd WKRA z Mariuszem Molem na czele, przyjął 5 najważniejszych celów:
1.    wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej oraz ograniczenie zatrudnienia w administracji z jednoczesnym wzmocnieniem handlu i logistyki,
2.    odejście od nieefektywnego i kosztownego, wielooddziałowego modelu logistyki oraz utworzenie jednego magazynu centralnego,
3.    obniżenie stałych kosztów działania spółki oraz podniesienie jej rentowności,
4.    odbudowanie oferty produktowej oraz poprawa relacji z kluczowymi wydawcami i odbiorcami,
5.    całkowite oddłużenie Spółki.

Jak podkreśla Mariusz Mol porozumienie z 28 grudnia br. jest najważniejszym osiągnięciem prowadzonej restrukturyzacji. Oddłużenie spółki, uporządkowanie relacji handlowych pomiędzy WKRA i WSiP i wreszcie status „Partnera strategicznego WSiP” pozawalają przystąpić do budowania długoterminowej strategii działania oraz realizacji projektów rozwojowych.
To całkiem nowy etap w historii naszej Spółki. W perspektywie 2-3 lat naszym celem jest pozycja w pierwszej trójce dystrybutorów ogólnoasortymentowych w Polsce. Mam jednak świadomość stojących przed nami wyzwań. W pierwszej kolejności jest to budowa nowoczesnego magazynu, uzupełnienie top oferty w kolorówce i dokończenie informatyzacji.
W ciągu najbliższych miesięcy przedstawimy księgarzom, wydawcom i całej branży naszą nową strategię działania
– dodaje Mol.
 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.