Komunikat w sprawie Operon vs. Stentor

Komunikat w sprawie Operon vs. Stentor
WYROK
Sądu Koleżeńskiego
Przy Polskiej Izbie Książki

Sąd Koleżeński przy Polskiej Izbie Książki na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2007 r. w siedzibie Polskiej Izby Książki w Warszawie, w sprawie z wniosku Wydawnictwa Pedagogicznego Operon Sp. z o.o., przeciwko p. Piotrowi Marciszukowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, o rozstrzygnięcie sporu między członkami izby w zakresie ich działalności na rynku książki orzeka:

1/ Pan Piotr Marciszuk, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR nie jest stroną w przedmiotowej sprawie, ponieważ z przedstawionych dowodów nie wynika, że jako właściciel firmy Stentor działał we własnym interesie przeciwko Wydawnictwu Pedagogicznemu Operon Sp. z o.o. w sprawie ustalania listy podręczników dla Ministerstwa Edukacji Narodowej;

2/ wykluczenie Wydawnictwa Pedagogicznego Operon Sp. z o.o. z Sekcji Wydawców Edukacyjnych przy Polskiej Izbie Książki było niezgodne z regulaminem sekcji oraz statutem Polskiej Izby Książki. W  związku z powyższym Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o. nadal pozostaje członkiem Sekcji Wydawców Edukacyjnych. Sąd Koleżeński zobowiązuje Prezydium Sekcji Wydawców Edukacyjnych do przesłania członkom Sekcji Wydawców Edukacyjnych stosownego w tej sprawie komunikatu opracowanego przez Sąd Koleżeński w terminie 14 dni od jego otrzymania.

3/ Sąd Koleżeński udziela ustnego upomnienia Panu Piotrowi Marciszukowi w związku z nieprzestrzeganiem obowiązujących terminów w złożeniu odpowiedzi na wniosek wniesiony do Sądu Koleżeńskiego przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o.
 

Kategorie: Prawo gospodarcze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.