Premiera książki Ryszarda Legutki

Premiera książki Ryszarda Legutki
Nakładem wydawnictwa słowo/obraz terytoria ukazuje się nowa książka ministra edukacji profesora Ryszarda Legutki pt. Traktat o wolności.

 
 
Od autora
Zamiar napisania tej książki pojawił się w chwili, gdy uświadomiłem sobie jałowość dzisiejszych polskich dyskusji o wolności. Mimo pojawienia się rozmaitych ruchów, programów i haseł emancypacyjnych, zakres widzenia problemu wolności w niepodległej Polsce uległ wyraźnemu zawężeniu, tematyka wolnościowa zaś została zredukowana do ledwie kilku prostych wątków – przede wszystkim obecności publicznej Kościoła i swobody obyczajowej. Nie mogłem pozbyć się wrażenia, iż pojęcie wolności dostało się w ręce i umysły dogmatyków, że stało się sztywnym schematem, nad którym się nie dyskutuje, lecz który służy jako narzędzie do promowania i utrwalania jednego rozwiązania instytucjonalno-ideologicznego, to znaczy pewnego dość szczególnego modelu liberalnego. Postanowiłem więc pojęcie owo przemyśleć jeszcze raz, w miarę samodzielnie, odwołując się do znanych mi tradycji filozoficznych rozważań nad wolnością.
Ryszard Legutko

W tej samej Serii:
Zdzisław Krasnodębski Demokracja peryferii
Jadwiga Staniszkis Postkomunizm. Próba opisu
Paweł Śpiewak Pamięć po komunizmie

Idee
Stanisław Cichowicz Moje ucho i księżyc. Dywagacje, diagnozy
Sławomir Magala Między giełdą a śmietnikiem. Eseje simmlowskie
Boris Uspienski Religia i semiotyka

Idee i społeczeństwo
Joanna Mizielińska (De)Konstrukcje kobiecości
Raoul Vaneigem Rewolucja życia codziennego

Idee i historia

Anna Grześkowiak-Krwawicz Regina libertas
Krzysztof Pomian Europa i jej narody
 

Kategorie: Literatura

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.