Informacja z posiedzenia Rady PIK w dniu 4 kwietnia 2007 r.

Informacja z posiedzenia Rady PIK w dniu 4 kwietnia 2007 r.
Podczas posiedzenia w dniu 4 kwietnia 2007 r. Rada Polskiej Izby Książki omówiła wykonanie budżetu Izby za 2006 r. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na konieczność skuteczniejszego wykorzystania zaplanowanych w budżecie środków oraz podkreślono fakt obniżenia kosztów administracyjnych. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o przyjęciu bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Dokument ten zostanie przedstawiony członkom Izby podczas Walnego Zgromadzenia PIK w maju br.
 
Rada PIK zapoznała się ze stanem przygotowań do tegorocznych obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Obecnie przygotowywane są do kolportażu materiały reklamowe promujące to przedsięwzięcie (plakaty, koszulki, kartki pocztowe, zakładki oraz znaczki). Z zadowoleniem przyjęto informację o rozesłaniu za pośrednictwem m.in. IKP informatorów do ponad dwóch tysięcy księgarń. W najbliższym czasie będą dystrybuowane pozostałe gadżety za pośrednictwem IKP. Indywidualne zamówienia zgłaszane przez biblioteki i szkoły będą na bieżąco realizowane siłami biura PIK. Zapoznano się również z przygotowaniami do imprezy inaugurującej obchody Światowego Dnia Książki, która odbędzie się 19 kwietnia br. w Teatrze Polonia.

Rada PIK podjęła także uchwały sprawie wsparcia finansowego katowickich obchodów Światowego Dnia Książki oraz akcji „Apetyt na czytanie”.

 
Podczas posiedzenia Rada Polskiej Izby Książki zapoznała się także z dotychczasowymi losami ustawy nowelizującej system oświaty, w planach której miał być uruchomiony program „Tani Podręcznik”. Z zadowoleniem przyjęto wiadomość, że decyzją Senatu będą obowiązywały trzy podręczniki do każdego przedmiotu zamiast jednego postulowanego przez rząd – rozwiązania te będą jeszcze rozpatrywane przez Sejm podczas najbliższego posiedzenia w kwietniu br. Z przykrością odnotowano fakt, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma realnego i skutecznego pomysłu na pomoc dla najuboższych rodzin w zakresie zaopatrzeniu ich w podręczniki.
 
Rada PIK podjęła również uchwałę sprawie przyjęcia w poczet członków Izby firmy Fototype Yellow Sp. z o.o.

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.