Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – podsumowanie roku 2006

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – podsumowanie roku 2006
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna to największy wydawca książek edukacyjnych w Polsce. Rocznie publikuje kilkaset tytułów książkowych i multimedialnych. Specjalizuje się w książce edukacyjnej, podręcznikach. W ofercie ma ponad 3 400 tytułów.
Jako jedyna polska oficyna edukacyjna, WSiP oferuje pełne zestawy (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przewodniki metodyczne, płyty CD) do nauczania ogólnego dla wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także do wychowania przedszkolnego.
W ofercie Wydawnictw są również: podręczniki do kształcenia zawodowego, programy nauczania, testy, sprawdziany, repetytoria, literatura psychologiczna i pedagogiczna, słowniki, programy multimedialne i publikacje internetowe. Oficyna wydaje też podręczniki dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i uczniów niesłyszących oraz dla mniejszości narodowych.

WSiP to ponad 2 000 000 000 wydanych egzemplarzy, 3 260 autorów, zaufanie 490 000 nauczycieli, 800 tytułów rocznie. Każdy z 7 milionów polskich uczniów nosi w swoim tornistrze co najmniej 3 podręczniki wydawnictwa, a 85 proc. nauczycieli uznaje Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne za markę rzetelną.

W 2006 r. WSiP wydał 724 tytuły, w tym 224 nowości w nakładzie niemal 16 milionów egzemplarzy.

Obok podstawowej działalności wydawniczej, WSiP współorganizuje warsztaty, fora i spotkania dla nauczycieli oraz wspiera ciekawe i potrzebne przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne. W ubiegłym roku Wydawnictwa współorganizowały m.in. warsztaty z fotografii otworkowej, stanowiące element serii niecodziennych działań edukacyjnych Akademii Pstryk oraz wspierały organizację Festiwalu Opowieści Żydowskich przez jedyne w Polsce Muzeum Opowiadaczy Historii. W ramach akcji pomocowych książki Wydawnictw trafiły m.in. do uchodźców, repatriantów, domów dziecka oraz do szkół współpracujących z Polską Akcją Humanitarną, a dzięki akcji „WSiP: Pomagamy uczyć polskiego na Białorusi” polskojęzyczna społeczność na Białorusi otrzymała dwa tysiące podręczników, m.in. do nauki języka polskiego, polskiej historii i geografii, a także pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, ćwiczenia oraz słowniki.

 
Od 2004 r. WSiP S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wyniki finansowe WSiP S.A. i Grupy Kapitałowej WSiP w 2006 r.
 
WSiP S.A. osiągnął w 2006 r. bardzo dobre wyniki finansowe. Spółka uzyskała wynik netto w wysokości ponad 26,8 mln zł. Równie istotne jest, że zysk z działalności operacyjnej wyniósł niemal 27 mln zł, a to oznacza wynik kilkanaście razy większy od osiągniętego w 2005 r. (który wynosił 1,7 mln zł).
Wyniki Grupy Kapitałowej WSiP są także dużo lepsze niż w roku poprzednim. Skonsolidowany zysk netto w 2006 r. wyniósł niemal 21 mln zł.
Osiągnięte przez spółkę wyniki są rezultatem gruntownej restrukturyzacji WSiP oraz znacznej redukcji kosztów. Przykładowo, koszty ogólnego zarządu odnotowane w 2006 r. są o ponad 13,5 mln zł niższe w porównaniu z kosztami poniesionymi w roku 2005 r.
W 2006 r. sprzedaż produktów WSiP S.A. (podręczniki, pozycje okołopodręcznikowe, książki, multimedia oraz kursy e-lerningowe) wyniosła 155 735 tys. zł.
 
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej WSiP (produkty, towary i materiały) wyniosły w 2006 r. 266 987 tys. zł.
 
Na koniec 2006 r. we WSiP S.A. było zatrudnionych 271 osób, a w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej WSiP – 498 osób.

Aktualna struktura Grupy Kapitałowej WSiP
 
 
 
 

Struktura sprzedaży WSiP S.A. wg podstawowych kanałów zbytu
 
 
W dystrybucji publikacji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych największe znaczenie ma kanał hurtowy. W roku 2006 za jego pośrednictwem sprzedano niemal 72% publikacji Spółki. Około 27% publikacji rozdystrybuowano przez wysyłkownię (spółka zależna Alfa-Logis), zaś ok. 1% bezpośrednio przez księgarnie agencyjne i księgarnię własną (ten kanał sprzedaży został likwidowany w 2006 r.).

 

 

Kategorie: Edukacja, Rynek Polski

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wirtua/domains/wirtualnywydawca.pl/public_html/wp-content/themes/waszww-theme/includes/single/post-tags.php on line 4

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.