Sejm znowelizował prawo oświatowe

Sejm znowelizował prawo oświatowe
Udostępnij
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0
Sejm znowelizował w środę prawo oświatowe – przyjął w głosowaniu rządową nowelizację ustawy o systemie oświaty. Za głosowało 231 posłów, trzech – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją prawa oświatowego, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców będzie decydował o wprowadzeniu lub nie – mundurków dla uczniów; rady rodziców będą obligatoryjne w szkołach publicznych. Zakłada ona także m.in. monitorowanie za pomocą kamer wejść. Nauczyciele i dyrektorzy szkół mają mieć zagwarantowaną ochronę prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Szkoły mogą zostać zobligowane do zainstalowania i aktualizowania w komputerach szkolnych filtrów zabezpieczających przed dostępem w internecie.

Wprowadzono też przepis, że raz na trzy lata rady pedagogiczne szkół będą wybierały jeden podręcznik i jeden program nauczania do danego przedmiotu na danym poziomie edukacyjnym. Wprowadzono też zmianę składu komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko kuratora oświaty, by wzmocnić głos administracji rządowej.

Udostępnij
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0
Kategorie: Edukacja, Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.