Sejm znowelizował prawo oświatowe

Sejm znowelizował prawo oświatowe
Sejm znowelizował w środę prawo oświatowe – przyjął w głosowaniu rządową nowelizację ustawy o systemie oświaty. Za głosowało 231 posłów, trzech – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją prawa oświatowego, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców będzie decydował o wprowadzeniu lub nie – mundurków dla uczniów; rady rodziców będą obligatoryjne w szkołach publicznych. Zakłada ona także m.in. monitorowanie za pomocą kamer wejść. Nauczyciele i dyrektorzy szkół mają mieć zagwarantowaną ochronę prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Szkoły mogą zostać zobligowane do zainstalowania i aktualizowania w komputerach szkolnych filtrów zabezpieczających przed dostępem w internecie.

Wprowadzono też przepis, że raz na trzy lata rady pedagogiczne szkół będą wybierały jeden podręcznik i jeden program nauczania do danego przedmiotu na danym poziomie edukacyjnym. Wprowadzono też zmianę składu komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko kuratora oświaty, by wzmocnić głos administracji rządowej.

Kategorie: Edukacja, Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.