Wydawnictwo Forum – podsumowanie roku 2006

Wydawnictwo Forum – podsumowanie roku 2006
Wydawnictwo Forum Sp. z o.o. jest polską częścią międzynarodowego holdingu wydawniczego Forum Media Group, którego filie funkcjonują m.in. na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, Słowenii, Czechach, Chinach. Firma jest jednym największych wydawnictw fachowych w Polsce. Specjalizuje się w wydawaniu aktualizowanych na bieżąco poradników, użytecznego oprogramowania wspierającego działania użytkowników i innych publikacji dla specjalistów, kadry kierowniczej i organów administracji.
 
Najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w Wydawnictwie Forum w 2006 roku: 
  • Umocnienie pozycji w segmencie czasopism specjalistycznych (wzrost z 4 do 8 tytułów)
  • Zmiany w zarządzie spółki: rezygnacja z powodów zdrowotnych dotychczasowego Zarządu Spółki – Michał Skuba (Dyrektor Wydawnictwa) oraz Edyta Jagodzińska-Pawluk (Z-ca Dyrektora Wydawnictwa). Powołanie do jednoosobowego Zarządu Wiesława Polakiewicza.
  • Forum Media Group GmbH z siedzibą w Bawarii – właściciel Wydawnictwa Forum Sp. z o.o. – zakłada kolejne spółki w Rosji, na Ukrainie, w Turcji i we Włoszech.
  • W. Polakiewicz – członek zarządu Forum Media Group GmbH – obejmuje nadzór nad spółkami w Europie Centralnej i Wschodniej (Czechy, Węgry, Rumunia, Rosja i Ukraina).

W 2006 roku Wydawnictwo Forum osiągnęło przychód ze sprzedaży książek wynoszący 23,61 mln zł., co daje 9,2% wzrost w stosunku do 2005 roku. Przychody ogółem wyniosły 27,77 mln zł. Firma wypracowała zysk netto na poziomie 7,49 mln zł.

 
 
 
W roku ubiegłym oficyna wydała 7 tytułów, w tym 6 nowości
 
Struktura oferty przedstawia się następująco:
  • Publikacje wymiennokartkowe: 42%
  • Publikacje elektroniczne: 29%
  • Publikacje zwarte: 15%
  • Czasopisma: 14%
Na koniec 2006 roku Wydawnictwo Forum zatrudniało 99 etatowych pracowników, co daje wzrost zatrudnienia o 36 osób w stosunku do 2005 roku.
 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wirtua/domains/wirtualnywydawca.pl/public_html/wp-content/themes/waszww-theme/includes/single/post-tags.php on line 4

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.