Bestsellery GKN Prus za sierpień 2004

Bestsellery GKN Prus za sierpień 2004
Bestsellery podręcznikowe:
1. Kucharczyk J.: Już mówię po polsku. – Wydawnictwo Wing

2. Miodunka W.: Cześć, jak się masz? A Polish Language Textbook for Beginners.
Polnisch fur Anfanger. – Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas

3. Menkes J., Wasilkowski A.: Organizacje miedzynarodowe. Wprowadzenie do systemu.
– Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

4. Wołodkiewicz W., Zabłocka M.: Prawo rzymskie. Instytucje. – Wydawnictwo C.H.
Beck

5. Radwański Z.: Zobowiązania – część ogólna. – Wyd. 4. – Wydawnictwo C.H. Beck
6. Pasieka M.: Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. –
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
7. Stawecki T., Winczorek P.: Wstęp do prawoznawstwa. – Wydawnictwo C.H. Beck

8. Derek J., Kaute W., Kaute-Porębska M., Małek R., Puszkow A., Surzyn J., Świercz
P.: Słownik myśli społeczno-politycznej. – PPU Park

9. Żukowski L., Sawuła R.: Postępowanie administracyjne i postępowanie przed
Naczelnym Sądem Administracyjnym. -Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

10. Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. – Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego

Bestsellery niepodręcznikowe:
1. Davies N.: Powstanie ’44. – Wydawnictwo Znak

2. Bartoszewski W.: Dni walczącej Stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego. –
Bertelsmann Media Świat Książki

3. Kuroń J.: Rzeczpospolita dla moich wnuków. – Rosner i Wspólnicy

4. Gontarczyk P.: Polska Paria Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944. – Fronda

5. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Tom I. Województwo wileńskie
XIV-XVIII wiek. – (red. Rachuba A.). – Wydawnictwo DiG

6. Bór-Komorowski T.: Powstanie Warszawskie. – Oficyna Wydawnicza Rytm

7. Baczyński K.K.: Kiedy się miłość śmiercią stała… wiersze wybrane. – (wyb.
i kom. Budzyński W.). – Wydawnictwo Nowy Świat,

8. Montefiore S.: Stalin. Dwór czerwonego cara. -Wydawnictwo Magnum

9. Bauman Z.: Życie na przemiał. – (tłum. z jęz. ang. Kunz T.). – Wydawnictwo
Literackie

10. Baczyński K.K.: Po stronie nadziei. Wybór wierszy. – (wyb. Budzyński W.).
– Bertelsmann Media Świat Książki
Kategorie: Bestsellery

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.