KOMUNIKAT PIK

KOMUNIKAT PIK

Krótka relacja ze spotkań grup roboczych PIK, dotyczących promocji czytelnictwa, pracy na rzecz wzmocnienia księgarstwa i działań na rzecz uregulowania obrotu książką szkolną.

18 listopada odbyły się pierwsze spotkania grup roboczych powołanych przez Radę PIK do prac nad priorytetami w działaniach Rady w 2004 r.

Spotkania dotyczyły:

Promocji czytelnictwa – omawiano projekt “Manii czytania” Pracy na rzecz wzmocnienia księgarstwa Działań na rzecz uregulowania obrotu książką szkolną

1. Grupa ds. promocji czytelnictwa (obradowała w składzie: Dorota Malinowska – Grupińska, Zbigniew Iwański , Piotr Marciszuk, Marzena Kasprzycka, Michał Brzozowski oraz autorki projektu akcji “Mania czytania” – Anna Rogala i Karolina Skowrońska) omawiała założenia i sposób realizacji zatwierdzonego przez Radę projektu przyszłorocznej akcji “Mania czytania”, mającej być w przyszłym roku głównym punktem zainteresowania Rady PIK w zakresie promocji czytelnictwa. Omówiono rozdział kompetencji i pomysły upowszechniające akcję. Zaraz po rozstrzygnięciu problemu finansowania przedsięwzięcia (powinno to nastąpić do połowy grudnia) projekt zostanie przedstawiony wszystkim zainteresowanym do dalszych prac.

2. Grupa ds. działań na rzecz księgarstwa (Michał Brzozowski, Zbigniew Iwański, Grzegorz Majerowicz, Ewa Bluszcz, Piotr Marciszuk i z ramienia sekcji księgarskiej – Piotr Ślężak) skupiła się na trzech problemach:

zwiększeniu udziału księgarzy w PIK i wiążących się z tym kwestii składek oraz na standaryzacji księgarń, kwestii drukowania cen na książkach i podnoszonej przez część środowiska księgarskiego konieczności powiązania tej operacji z uregulowaniem całości systemu rabatowania na rynku książki, ponownym włączeniem księgarń w obsługę bibliotek. Jeżeli chodzi o obciążenia finansowe związane z przynależnością do PIK, ustalono, że grupa robocza zarekomenduje Radzie PIK konkretne rozwiązania zachęcające księgarzy do wstępowania do Izby

Członkowie grupy uznali, że ogólne uregulowania wzajemnych relacji handlowych (w tym rabatowania) dla podmiotów funkcjonujących na rynku książki są możliwe jedynie na regulacji ustawowych. Przypominamy, że w tej kwestii (regulacji ustawowej) zdania członków Rady są podzielone. Dyskusja trwa.

3. Grupa ds. problemów regulacji rynku książki szkolnej (Piotr Marciszuk, Danuta Skóra, Ewa Bluszcz, Michał Brzozowski) ustaliła harmonogram działań koniecznych dla przygotowania “okrągłego stołu” poświęconego rynkowi książki szkolnej, mającego uporządkować sposób dystrybucji podręczników w nadchodzącym sezonie.

Przyjęto następującą kolejność działań:

do połowy grudnia wydawcy i księgarze przedstawią swoje koncepcje dotyczące sposobu dystrybucji podręczników w nadchodzącym sezonie wydawcy: przeprowadzą w tej sprawie dyskusję na spotkaniu Sekcji Wydawców edukacyjnych (przełom listopada i grudnia), a następnie wyrażą swoje zdanie na temat: przekierowania zamówień bezpośrednich ze szkół – przez współpracujące księgarnie, skłonienia szkół do zamykania zamówień na podręczniki do połowy czerwca, księgarze: po analizie kontekstu prawnego w jakim odbywa się obrót podręcznikami w szkołach, zaproponują wydawcom własną koncepcję dystrybucji podręczników, propozycja zostanie przedyskutowana na spotkaniu sekcji księgarskiej (początek grudnia) i w środowiskach lokalnych organizacji księgarskich. na przełomie roku 2003/2004 grupa robocza przeanalizuje przedstawione materiały i spróbuje wypracować koncepcję, która, jako wersja robocza porozumienia mogła by być przedstawiona uczestnikom “okrągłego stołu”, “okrągły stół” jest planowany na drugą połowę stycznia. Przedyskutowano również model faktoringu we wzajemnej współpracy wydawniczo-księgarskiej jako propozycję regulacji rynku podręczników – na bazie doświadczeń Wydawnictwa STENTOR i w kontekście pierwszych konkretnych rozmów wydawniczo-księgarskich na ten temat. (STENTOR – Porozumienie Księgarzy Ziemi Łódzkiej).

 

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.