Plany Azymutu na 2004r.-  dodatni wynik netto i wzrost przychodów ze sprzedaży

Plany Azymutu na 2004r.-  dodatni wynik netto i wzrost przychodów ze sprzedaży

Ostatnie w tym roku spotkanie u Prószyńskiego poświęcone było Azymutowi. Na czas
prezentacji o wyjście na kawę z panem Grupińskim została poproszona konkurencja
(przedstawiciele Wkry i Arvato). Teresa Włochyńska, prezes Azymutu tłumaczyła,
że prezentacja była przygotowana z myślą o wydawcach. Piotr Pruffer, prezes Wkry
odpowiedział, że pierwszy raz w życiu zdarzyło mu się, że został wyproszony ze
spotkania, na które wcześniej dostał zaproszenie. 

Po wyjściu Piotra Pruffera, Jakuba Orczyka oraz Andrzeja Pręgowskiego rozpoczęło
się spotkanie. 

Andrzej Nadolski przypomniał, że na styczniowym spotkaniu przedstawiono plan
restrukturyzacji firmy. Do tej pory jego założenia zostały zrealizowane w 90%. 

W latach 1999-2002 straty Azymutu wynosiły kilka milionów rocznie co doprowadziło
do ujemnych kapitałów. W 2002r. strata netto wyniosła 14 mln zł. Po 9 miesiącach
tego roku wszystko wskazuje na to, że sytuacja na koniec 2003r. będzie dużo lepsza. 
W 2003r. zysk operacyjny skorygowany o amortyzację ma być dodatni (kilkanaście
tysięcy złotych). Planowany wynik netto to strata 3-3,5 mln zł. W 2004r. zysk
netto ma być już dodatni (ok. 1 mln zł)

Sprzedaż w 2003r. wyniesie ok. 85 mln zł, mniej niż przed rokiem. Związane to
jest m.in. z rozdzieleniem działalności hurtowej i dystrybucyjnej i wiele faktur
wystawianych jest obecnie w imieniu klienta. Masa towarowa zwiększyła się w porównaniu
do 2002r. 

Obecnie Azymut jest dokapitalizowany sumą 28 mln zł. Z tego 15 mln zł to konwersja
zobowiązań wobec wydawców z grupy PWN. Na koniec roku kapitały Azymutu będą dodatnie
i wyniosą 1-1,5 mln zł. Pozostała suma dokapitalizowania to gotówka oraz aport
magazynu w Łodzi. 

70% obrotów zostało w tym roku zrealizowano na ofercie grupy PWN, jednocześnie
40% sprzedanych egz. to książki wydawców spoza grupy. 

Struktura sprzedaży (dane od stycznia do listopada 2003r.):

21% – encyklopedie

12% – podręczniki ( głównie WSz PWN, pozostała część to oferta Langenscheidt))

11% – literatura edukacyjna,

11% – słowniki

5% – literatura naukowa,

Plany na przyszły rok to wzrost przychodów ze sprzedaży do 110 mln zł. Będzie
to możliwe to zrealizowania dzięki: 

– poszerzeniu oferty do 30 tys. tytułów,

– współpracy z Empikiem i Domami Książki. 

Obecnie Azymut i Empik przeprowadzają testy w zakresie elektronicznych zamówień.
Zintegrowane zostały systemy informatyczne, robione są badania w zakresie rotacji
tytułów. Testy przeprowadzana są na ofercie 50 wydawców w 3 Empikach. 

– zwiększeniu sprzedaży do bibliotek (możliwy wzrost zatrudnienia telemarketerów)

– wprowadzeniu katalogu druku na życzenie (na temat tego projektu trwają rozmowy
z drukarnią Sowa). Azymut szacuje, że dzięki tej technice jest w stanie odzyskać
10-15% sprzedaży.

– nawiązaniu współpracy z rynkiem edukacyjnym. Azymut nie planuje realizować
sprzedaży bezpośredniej do szkół (ale może świadczyć usługę dystrybucji do tych
placówek)

Zakładany zysk netto w przyszłym roku ma być osiągnięty dzięki nowym warunkom
handlowym oraz wzrostowi sprzedaży o 25 mln zł. (głownie na książkach spoza grupy). 

Na pytanie czy taki wynik będzie możliwy do zrealizowania, gdy zostanie sprzedane
WSz PWN, Andrzej Nadolski odpowiedział, że właściciel (PWN INwestycje) w planach
finansowych na 2004r. przyjął, że współpraca Azymutu z WSz PWN nie ulegnie zmianie.

Azymut dysponuje 8 tys. m2 powierzchni magazynowej, gdzie znajduje się 19 tys.
tytułów od 190 wydawców. Posiadają pełny asortyment (102 tematyki asortymentu). 

Od tego roku Azymut jest firmą scentralizowaną, z magazynem w Łodzi. Nie ma magazynów
w terenie, wzorcowni. Jedynie w Warszawie znajduje się magazyn tranzytowy. Wszystkie
zamówienia od przedstawicieli handlowych wpływają do centrali drogą elektroniczną.
Zwiększana jest przepustowość magazynów (m.in. w celu przyjęcia do obsługi rynku
podręczników).

Od niedawna Azymut realizuję dostawę do księgarń w soboty.

Mogą także dostarczać książki na półkę (ometkowane i zabezpieczone).

Jak powiedział Andrzej Nadolski od strony informatycznej Azymut jest firmą XXI
w. Inwestycje w infrastrukturę informatyczną związane są z planowanymi zmianami
w składaniu zamówień na książki – nie u przedstawiciela handlowego, ale drogą
internetową. 

Na pytanie kto jest największym konkurentem Azymutu Teresa Włochyńska odpowiedziała,
że wydawcy, którzy obsługują księgarnie bezpośrednio. 

Działalność prowadzona przez Azymut:

– Sprzedaż hurtowa, z której Azymut jest najbardziej znany wśród wydawców. W
ten sposób obsługują wyłącznie księgarnie i biblioteki, wycofano się z marketów.
Nie dostarczają już paczek, robią to kurierzy.

– Usługi dystrybucyjne. Dotyczą m.in. WSzPWN, Rebisu i polegają na tym, że wydawcy
sami zbierają zamówienia i przekazują je do centrum logistycznego Azymutu. Azymut
w imieniu wydawców fakturuje i wysyła paczki do Empików, marketów, księgarń i
szkół.

– Usługi magazynowe. Azymut przejął magazyny wydawców z grupy PWN i prowadzi
obsługę podmiotów w zakresie przyjęcia i wydania towaru. Z usługi takiej korzysta
Langenscheidt.

Odbiorcy Azymutu to: Empiki, księgarnie, Domy Książki ( w Warszawie, Poznaniu,
Gdańsku, Olsztynie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie), biblioteki. Także Matras,
Marka, Nova, hurtownie językowe, gdzie tytuły własne PWN są dystrybuowane przez
AZymut.

Przedstawiciele handlowi Azymutu obsługuję ok. 800 księgarń, odwiedzają je 2-3
razy w tygodniu. Telemarketerzy obsługują kolejnych 700 księgarń. Azymut przywiązuje
coraz większą wagę do informacji na temat obsługiwanych placówek. W lipcu przeprowadzono
badania ankietowe, z których wynika, że ok. 300 księgarń ulokowanych jest przy
uczelniach, 200 w centrach handlowych, 100 na osiedlach, 140 na dworcach i przy
węzłach komunikacyjnych.

Wśród obsługiwanych księgarń dominują placówki ogólnoasortymentowe. Jako wiodący
profil najwięcej z nich wskazało: naukowo-akademicki, kolejne podręcznikowy, lingwistyczny,
humanistyczny, ekonomiczny. 

Azymut chce w przyszłym roku przeprowadzić szereg sezonowych działań promocyjnych
w księgarniach. Obecnie proponuje promocje tygodniowe – przedstawiciele handlowi
intensywnie pracują na ofercie zdefiniowanej tygodniowo. W ten sposób promowane
są tytuły WN PWN. Azymut chce także realizować pomysły marketingowe wydawców. 

Możliwości ekspozycyjne księgarń współpracujących z Azymutem:

– 628 księgarń zadeklarowało współudział w promocjach książki

– 520 księgarń ma możliwość ekspozycji plakatów

– 500 posiada półki promocyjne

– 400 ekspozycja  w witrynie

– 200 dysponuje wszystkimi wymienionymi narzędziami 

Azymut informuje odbiorców o ofercie wydawców:

– wysyłając codziennie list mailowy z nowościami wydawniczymi do 600 klientów
(księgarń i bibliotek); przygotowywana jest baza kolejnych 500 klientów.

– od niedawna w ten sam sposób wysyłane są zapowiedzi wydawnicze

– E-katalog – baza na CD

Kolejne spotkanie wydawców 14 stycznia, gościem będzie Andrzej Pręgowski z arvato
services.

PS od Jacka Włodarczyka –  Zabrania się czytania tej informacji dystrybutorom
i przedstawicielom hurtowni:)

 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.