Azymut po pierwszym kwartale 2003r. Rozmowa z Teresą Włochyńską, Prezesem Zarządu

Azymut po pierwszym kwartale 2003r. Rozmowa z Teresą Włochyńską, Prezesem Zarządu

WaszWW: Ryszard Knauff, poprzedni prezes Azymutu, kładł duży nacisk na obniżanie
kosztów funkcjonowania Azymutu w 2003r. Jaka jest strategia działania obecnego
zarządu, jakie są priorytety?

TW: W firmie, która objęłam w zarządzanie został zapoczątkowany przez poprzedni
Zarząd gruntowny plan restrukturyzacji (przejęcie 100% funkcji dystrybucyjnych
wszystkich spółek Grupy PWN w tym również administracji sprzedaży, zmiana siedziby
Spółki z ul. Kolejowej na ul Podwale oraz ul Suwak w Warszawie, centralizacja
funkcji logistycznych -wspólny magazyn w Łodzi i Warszawie, likwidacja oddziałów
– w ich miejsce powołanie 4 makroregionów handlowych oraz centralizacja funkcji
administracyjnych, telemarketingowych i obsługi klienta. Moim zadaniem jest, aby
ten proces został poprawnie wdrożony. Wiele z zadań reorganizacyjnych już finalizujemy.
Azymut chce być dystrybutorem ogólnokrajowym i nadal nim pozostanie. Zmienia się
natomiast sposób jego funkcjonowania, struktura organizacyjna. Struktura ta zostanie
utrzymana w latach następnych jeśli okaże się efektywna tzn. gdy zrealizujemy
wyniki. Pomóc w tym ma m inn. dokonany między Członkami Zarządu podział obowiązków.
Ja będę odpowiedzialna za politykę sprzedaży, obsługę rynku detalicznego, marketing
oraz pracę Zarządu. Jerzy Majewski, dotychczasowy dyrektor IT, powołany do Zarządu
z dniem 2 maja, będzie odpowiedzialny za logistykę i IT. Andrzej Nadolski- Członek
Zarządu i dyrektor Finansowy WN PWN jako Członek Zarządu Azymutu odpowiedzialny
jest za finanse, kadry i zakupy. Przyjęta strategia zakłada koncentrację biznesu
wokół grupy PWN oraz współpracę z wydawcami, którzy widzą w tym korzyść. Głównym
rynkiem działania Azymutu pozostanie rynek księgarski. Jeśli chodzi o priorytety
w stosunku do wydawców spoza Grupy PWN – moim zadaniem jest teraz, aby wydawcy
otrzymali to, czego oczekują: poprawną sprzedaż i zadawalającą obsługę ze strony
Azymutu.

WaszWW: Na jakich warunkach odbywa się teraz współpraca z wydawcami spoza grupy
PWN? Na początku roku mówiono o wydłużeniu terminów płatności ponad 120 dni. Jakie
one są obecnie?

TW: Nie chciałabym mówić na temat tego jakie są warunki współpracy. Terminy są
długie i obecnie płatności są indywidualnie uzgadniane z każdym z Wydawców przez
p. Dorotę Rostkowską – Dyr. Zakupów. Będziemy współpracować z wydawcami na warunkach
przyjętych przez obie strony. Zapowiadany przez poprzedni Zarząd proces negocjowania
nowych warunków handlowych z Wydawcami został podjęty w niewielkim stopniu wobec
zaangażowania w tak ogromny proces reorganizacji całej firmy. Oznacza to, że wkrótce
będziemy chcieli odwiedzić naszych kontrahentów, aby zapoznać się z ich oczekiwaniami
oraz uzgodnić nowe warunki współpracy .

WaszWW: Z iloma wydawcami podpisano umowy?

TW: Azymut posiada ponad 400 umów handlowych z Wydawcami. W przypadku ok. 250
Wydawców dokonaliśmy zwrotu książek przyjmując zasadę utrzymania na stanie książek
stale rotujących. Nie oznacza to , że nie oferujemy naszym klientom oferty tych
wydawców. Realizujemy sprzedaż pod indywidualne zamówienia.

WaszWW: Ilu wydawców zrezygnowało ze współpracy, nie zaakceptowało nowych warunków?

TW: Rezygnacja Wydawców dotyczy właściwie trzech oficyn. Arkady i GWP Plus wycofały
się ze współpracy z nami gdyż stworzyły własny system dystrybucji. Ostatnio zrezygnowało
ze współpracy wydawnictwo Debit. Jest grupa kilku wydawców, którzy nie przyjęli
warunków handlowych Azymutu – ale miało to miejsce w roku 2002.

WaszWW: Jak wygląda struktura oferty Azymutu? Jaki procent oferty stanowią książki
grupy PWN? 

TW: Azymut posiada fizycznie na stanie magazynowym 17 500 tytułów o rożnym ISBN.
3500 tytułów to pozycje wydawnictw z Grupy PWN czyli WN PWN, WSZPWN, PZWL oraz
PWN.pl Zdecydowana większość oferty dostępnej na magazynie pochodzi od 120 Wydawców
spoza grupy. W tej grupie wydawców posiadamy ofertę od 100 – 1000 tytułów każdego
wydawcy. Nadal jednak posiadamy książki wydane przez łącznie 400 oficyn wydawniczych
– 280 z nich w bardzo wąskim asortymencie.

WaszWW: Ilu obecnie Azymut ma przedstawicieli handlowych?

TW: Liczba przedstawicieli została zmniejszona – jest ich obecnie 33. Jedną z
pierwszych decyzji jaka podjęłam wraz z Zarządem to było całkowite wycofanie się
z hipermarketów. Stąd też zmniejszenie liczby przedstawicieli.

WaszWW: Dlaczego podjęto taką decyzję? Na wspomnianym spotkaniu u Prószyńskiego
prezes Knauff mówił, hipermarkety stają się coraz ważniejszym kanałem sprzedaży…

TW: Stwierdziliśmy, że w obecnej sytuacji nie jesteśmy przygotowani do tego,
aby obsłużyć hipermarkety w sposób należyty. Wymagałoby to pewnego wysiłku organizacyjnego,
a obrót nie byłby obrotem, na którym zarobilibyśmy pieniądze w tym roku. Nie jest
naszym celem realizowanie obrotu za wszelką cenę, naszym nadrzędnym celem jest
urentownienie Azymutu. Nie znaczy to, ze w przyszłości ten rynek nie będzie nas
interesował. Jestem zdania, że lepiej robić mniej rzeczy lepiej, niż wiele w sposób
mierny. Wyłączność na dostawy WN PWN została przeniesiona na naszą siostrzaną
firmę PWN.pl , która sprzedaje u tych klientów swoje publikacje multimedialne.

WaszWW: Czy można już po pierwszym kwartale tego roku powiedzieć jakie oszczędności
przyniosło ograniczanie kosztów?

TW: Koszty w pierwszym kwartale były o 2% niższe od zakładanych w budżecie i
co ważne są one o 2 mln zł mniejsze niż w Q1 2002r. Wynik netto za trzy pierwsze
miesiące jest o 13% lepszy od budżetowego a w porównaniu z zeszłym rokiem o 50%.

WaszWW: Czy może pani powiedzieć jakie to są wartości?

TW: Nie chciałabym mówić o wartościach. Mogę powiedzieć, że w skali roku poziom
kosztów powinien zostać obniżony o 7-8 mln zł.

WaszWW: Jakie wyniki sprzedaży prognozuje Azymut na koniec roku?

TW: Planujemy, że obrót wyniesie ok. 100 mln zł. i będzie znacząco niższy niż
w 2002r. Różnice wynikają m.in. z innego sposobu obsługi wydawców z grupy PWN.
W roku 2002 obrót Azymutu wyniósł 136 mln zł w tym 20 mln zł. sprzedaży było realizowane
przez Azymut na rzecz WSz PWN. W tym roku WSz PWN przejmuje od nas sprzedaż na
rynku bezpośrednim i hurtowym w kwocie ok. 25 mln zł i Azymut nie zobaczy tego
obrotu. Natomiast będzie miał korzyści w postaci opłaty za usługę dystrybucyjną,
którą zrealizuje w 100% na rzecz WSz PWN.

WaszWW: Czy na koniec roku zostanie wypracowany zysk operacyjny i netto? W jakiej
wysokości?

TW: Po raz pierwszy powinniśmy wypracować zysk operacyjny, natomiast wynik netto
nadal będzie ujemny. Co do wysokości to mogę powiedzieć jedynie tyle , że w granicach
akceptowanych przez naszych właścicieli.

WaszWW: Co panią zaskoczyło w funkcjonowaniu Azymutu po objęciu stanowiska prezesa?

TW: Wszystko było zgodne z moimi oczekiwaniami. Podobnie jak pozostali wydawcy
zastanawiałam się dlaczego Azymut funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, ma takie a
nie lepsze wyniki. Moje oczekiwania były zbieżne z tym co zastałam. Problemem
Azymutu nie jest rynek, tylko niewykorzystany potencjał organizacyjny, który drzemie
w tej firmie. Poprzez sprawne zarządzanie będziemy w stanie wraz z kadrą menedżerską
osiągnąć to, do czego Azymut jest powołany – być sprawną ,ogólnopolską firmą dystrybucji
i sprzedaży hurtowej książek. Przed objęciem stanowiska miałam duży wgląd w sposób
funkcjonowania Azymutu. Wcześniej nadzorowałam projekt uruchomienia sieci wspólnych
przedstawicieli handlowych przez wydawnictwo Egmont i Rebis. Wyłącznym partnerem
logistycznym dla tych wydawców jest właśnie Azymut. Przygotowanie i wdrożenie
tego projektu wymagało ścisłej współpracy z wieloma osobami z Azymutu z różnych
działów. Wtedy myślałam, że mam do czynienia z bardzo profesjonalną kadrą specjalistów
i bardzo zawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi w firmie. Dzisiaj jestem
pewna, że się nie myliłam. Już po pierwszych tygodniach mam wiele satysfakcji
ze współpracy z nimi oraz pracy dla Azymutu.

 

 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.