Komunikat Biura Polskiej Izby Książki Nr 10/2002 z dnia 5 marca 2002

Komunikat Biura Polskiej Izby Książki Nr 10/2002 z dnia 5 marca 2002

Spotkanie Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK

18 lutego 2002 w siedzibie Wydawnictwa Szkolnego PWN odbyło się spotkanie Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK pod kierownictwem nowego przewodniczącego Prezydium Sekcji Piotra Marciszuka (wyd. Stentor)

Przewodniczący Sekcji przedstawił problemy, którymi chciałby się zająć w najbliższej przyszłości:

a. kontakty z MENiS b. kształt Prezydium c. kontakty z prasą d. współpraca z PIK (składki, opieka prawna, strona internetowa) e. Targi Książki Edukacyjnej f. problem nieetycznej sprzedaży

Następnie Andrzej Pieniak, prezes Targów Książki Szkolnej EDUKACJA XXI przedstawił stawki za wynajem powierzchni wystawowej i plany wzbogacenia oferty m.in. wystawa polskiej ilustracji książkowej, konkurs "Na Najpiękniejszą Książkę".

Elżbieta Płatkowska, dyrektor Biura PIK przekazała ustalenia PIK w kwestii składek członkowskich i zadeklarowała chęć pomocy Sekcji ze strony Biura PIK w następujących kwestiach: – współpraca przy tworzeniu strony internetowej Sekcji – wypracowanie modelu przepływu informacji między poszczególnymi sekcjami PIK i w ramach PIK – pomoc w kontaktach z mediami. Zaproponowała również włączenie się członków Sekcji Wydawców Edukacyjnych w prace grup roboczych pracujących nad konkretnymi problemami dotyczącymi wszystkich członków PIK.

W dalszej części spotkania Piotr Marciszuk przedstawił główne zmiany w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o Trybie i akceptacji podręczników i programów szkolnych do których należą: – zniknięcie ODN-ów z list rekomendujących – brak możliwości polecania recenzentów przez wydawców – możliwość odwoływania recenzentów – prawo MENiS do nagradzania podręczników Propozycję współpracy CODN przy tworzeniu internetowej informacji o podręcznikach oraz problem tzw. nieetycznej sprzedaży skomentował Andrzej Chrzanowski.

Dyrektor Maciej Lipko z firmy KLASA S.A. zaprezentował zasady programu proponowanego wydawcom do wspólnej realizacji.

W kolejnym punkcie spotkania Grzegorz Bartosiewicz, prezes hurtowni WKRA przedstawił analizę rynku hurtowego w dziedzinie książki edukacyjnej na przestrzeni ostatnich kilku lat i zaproponował wydawcom współpracę przy tworzeniu stabilnego rynku hurtowego.

Spotkanie zakończył przewodniczący Sekcji podkreśleniem potrzeby przedyskutowania problemu hurtu i nieetycznej sprzedaży na najbliższych Targach Książki Szkolnej EDUKACJA XXI. Poinformował również, że na interpelację poselską w sprawie rynku książki edukacyjnej w Polsce będzie odpowiadać pani Danuta Mieszkowska z MENiS. Zebrani zaaprobowali pomysł napisania tekstu wspomagającego wystąpienie pani Danuty Mieszkowskiej na ten temat i po aprobacie członków Sekcji przekazanie go do jej dyspozycji.

(na podstawie sprawozdania Witolda Szczęsnego (Wyd. Szkolne PWN), wiceprzewodniczącego Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK).

* * *

W dniu 22 lutego br. otrzymaliśmy z WSiP-u następujące oświadczenie:

Szanowni Państwo,

Zawiadamiam uprzejmie, że Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. podjęły decyzję o wycofaniu się z udziału w pracach Prezydium Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki do końca obecnej kadencji Prezydium.

Dziękuję w imieniu Wydawnictw wszystkim Państwu za okazane nam zaufanie, mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli nadal służyć współpracą naszemu środowisku.

Pozostaję z wyrazami najgłębszego szacunku

Krzysztof Murawski Prezes WSiP SA

Informacje:

Elżbieta Płatkowska Dyrektor Biura PIK Tel.: 0501 192 868 E – mail: pik@wa.onet.pl

Piotr Dobrołęcki Rzecznik prasowy PIK Tel. 0 602 715 579 E-mail.: dobrolec@warman.com.pl

  POPRZEDNIE KOMUNIKATY I INFORMACJE >> > > Archiwum

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.