Informacja o spotkaniu Światowida z wiodącymi wydawcami.

Informacja o spotkaniu Światowida z wiodącymi wydawcami.

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Krzysztofa Chudka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Światowida SA 

Zdaniem p. K. Chudka burzliwa wymiana zdań do jakiej doszło podczas spotkania między nim, a D. Stachowiakiem nie będzie miała wpływu na dalszą współpracę Pioneera ze Światowidem, a tym bardziej z wydawcami. Jego zdaniem nie można tu mówić o konflikcie, a jedynie o zwykłej "różnicy poglądów" .

29 maja 2001 w siedzibie WSiP odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Światowid SA a grupą kluczowych wydawców na temat przyszłości Światowida i przyszłej współpracy z wydawcami.

Zarząd Światowida przedstawił planu restrukturyzacji działalności operacyjnej firmy, który umożliwiłby firmie osiągnięcie rentowności jeszcze przed upływem 2001 roku oraz spłatę przeterminowanych zobowiązań w 2002 roku. 
W wyniku restrukturyzacji nastąpiłaby redukcja kosztów działalności firmy o ponad 30% przy niezmienionej operatywności i możliwościach dotarcia do klienta. 
Zmieniona zostałaby struktura sprzedaży ze względu na ograniczenie zasięgu Wspólnego Przedsięwzięcia (tj. sprzedaży komisowej) do kręgu odbiorców o największej renomie i pozycji rynkowej. Dotychczasowi klienci nie mieszczący się w zmienionej formule Wspólnego Przedsięwzięcia otrzymaliby propozycję współpracy na nowych warunkach. Powyższe zmiany zaowocowałyby polepszeniem gospodarki magazynowej i przyspieszeniem obrotu książek w zasobach Światowida. 
Światowid jest gotów aktywnie uczestniczyć w procesie restrukturyzacji branży księgarskiej i w porozumieniu z wydawcami oraz innymi znaczącymi hurtowniami podjąć działania zmierzające do konsolidacji zarówno części hurtowej, jak i detalicznej rynku. Dojście do skutku powyższego planu operacyjnego uzależnione jest od osiągnięcia porozumienia z wydawcami w kwestii restrukturyzacji zobowiązań Światowida oraz przyszłej współpracy. Propozycje Światowida w zakresie spłaty zobowiązań zakładają moratorium do końca roku na spłatę zobowiązań istniejących na dzień 31 maja 2001. Zobowiązania te byłyby spłacone w ratach w ciągu 12 miesięcy począwszy od stycznia 2002. 

Zarząd Światowida skierował już odpowiedni wniosek do sądu o otwarcie postępowania układowego na przedstawionych warunkach. Zobowiązania bieżące – faktury wystawione po 31 maja 2001 – byłyby spłacane terminowo. Plan finansowy przygotowany przez Zarząd Światowida potwierdza realność takich założeń przy nawiązaniu pełnej współpracy z większością liczących się wydawców i osiągnięciu poziomu sprzedaży, który przed 2000 rokiem był już realizowany przez Światowid. Aby zwiększyć poziom zaufania do realizacji przedstawionego planu większościowy udziałowiec Światowida zaproponował uzyskanie gwarancji bankowej na zabezpieczenie płatności dla wiodących wydawców zaproszonych na spotkanie lub odsprzedaż akcji Światowida za symboliczną kwotę wydawcom lub innym podmiotom, którzy będą w stanie zapewnić wydawcom poziom komfortu wystarczający dla podjęcia pełnej współpracy ze Światowidem. 

Powyższe propozycje spotkały się z dużą przychylnością większości obecnych na spotkaniu wydawców. Docenione zostały propozycje zmian wewnątrz firmy dostosowujące jej funkcjonowanie do możliwości obecnego rynku. Wstępne deklaracje obecnych wydawców aprobowały również przedstawione propozycje finansowe. Ostateczne decyzje co do dalszego istnienia Światowida, formuły jego funkcjonowania i współpracy z wydawcami zostaną podjęte 18 czerwca. 
Do tego czasu oczekujemy uzyskać decyzję inwestorów o możliwości otwarcia gwarancji bankowej dla wydawców a z drugiej strony uzyskać formalne potwierdzenia wydawców o akceptacji warunków gwarancji i gotowości współpracy ze Światowidem.

Krzysztof Chudek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Światowid SA

 

INTERNETOWY RYNEK WYDAWNICZY

W POLSCE

> WYDAWNICTWA   | 
> DYSTRYBUTORZY i HURTOWNIE  |
> KSIĘGARNIE i MEGASTORY  | 
> INSTYTUCJE  |
> BIBLIOTEKI |
> AGENCJE LITERACKIE  |

> PISMA BRANŻOWE  |
> TARGI KSIĄŻKI  |

> POLIGRAFIA (drukarnie, poligrafia, grafika, prepress, DTP, papier)

—————————–

ZAGRANICZNY

bazy adresowe w serwisach, portalach i czasopismach, najważniejsze księgarnie i instytucje, zwiedzamy CPD i BISG

 

(więcej…)

Ta strona jest dostępna tylko dla zalogowanych osób. Jeżeli masz konto, to się zaloguj, a w innym przypadku zarejestruj się.

Logowanie użytkownika
 Zapamiętaj mnie  
Rejestracja nowego użytkownika
*Pole wymagane
Kategorie: Inne - linki

Ten wpis jest zabezpieczony hasłem. Wpisz hasło by zobaczyć komentarze.