Aktualności

Grzegorz Jankowicz został dziś wyznaczony na funkcję Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przeprowadzenia czynności związanych z połączeniem państwowych instytucji kultury: Instytutu Książki i Instytutu Literatury oraz utworzeniem nowej państwowej instytucji kultury – Instytutu Książki

Rynek polski

W ręce promotorów czytelnictwa, ale także wszystkich, którzy tworzą lub mają w planach tworzyć wydarzenia dla dzieci trafił właśnie raport “Droga do czytelnika. Diagnoza potrzeb dziecięcego odbiorcy wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji czytelnictwa”


Nowości książkowe