Aktualności

Instytut Książki, dokonując wspólnie z British Council wyboru autorów, którzy będą reprezentować współczesną literaturę polską podczas Targów, starał się, by w Londynie były obecne wszystkie nurty i gatunki polskiej literatury

Nowości książkowe