Aktualności

Wskaźnik czytelnictwa między rokiem 2005 a 2013 spadł o 10 punktów procentowych i zatrzymał się na wartości 39% – raport „Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014″.

Rynek polski

Wskaźnik czytelnictwa między rokiem 2005 a 2013 spadł o 10 punktów procentowych i zatrzymał się na wartości 39% – raport „Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014″.

Nowości książkowe